The Kids | odzież dziecięca

1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.thekids.pl jest DivertPoland Maciej Spławski z siedzibą w Poznaniu (61-687) przy ul. Osiedle Przyjaźni 13/126, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5140153522, REGON: 302820235

2. Niniejszy regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

3. Regulamin dostępny jest za wykorzystaniem strony internetowej www.thekids.pl w zakładce „Regulamin zakupów”.

4. Klient powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed dokonaniem zakupów.

5. Sklep internetowy www.thekids.pl prowadzi sprzedaż artykułów tekstylnych dziecięcych, w tym także niemowlęcych wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej www.thekids.pl to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s.

7. Ilekroć w niniejszym regulaminie będą używane poniższe zwroty, należy przez nie rozumieć odpowiednio:

 • regulamin – oznacza niniejszy regulamin
 • dni robocze – ilość dni tygodnia liczona od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od prac
 • dostawca – podmiot, którego usług korzysta DivertPoland w celu dostarczenia zamówienia do klienta
 • klient – podmiot, z którym może zostać zawarta umowa sprzedaży oraz na rzecz którego mogą być świadczone inne usługi za pośrednictwem sieci Internet
 • umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość pomiędzy klientem a DivertPoland
 • sklep internetowy – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem www.thekids.pl
 • DivertPoland – właściciel sklepu internetowego www.thekids.pl

2. Warunki i zasady dokonywania zakupów

1. Sklep internetowy www.thekids.pl służy do dokonywania zakupów na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamieszone w sklepie internetowym ceny są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane w sklepie internetowym www.thekids.pl towary nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowych www.thekids.pl 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok z wyłączeniem przerw technicznych, o których będzie informowany na stronie sklepu.

4. Składanie zamówienia w sklepie internetowym możliwe jest po uprzedniej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.thekids.pl.

5. Klient zobowiązany jest do podawania aktualnych i poprawnych danych, zgodnych z prawdą. Podanie niepoprawnych danych może uniemożliwić realizację zamówienia.

6. Klient kompletuje zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”, na tym etapie nie ma konieczności rejestracji na stronie www.thekids.pl. Gdy zamówienie klienta jest przez niego skompletowane, w następnym kroku konieczna jest rejestracja bądź zalogowanie się klienta do uprzednio utworzonego profilu. Po uzupełnieniu danych dotyczących dostawy oraz formy płatności klient składa zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Szczegółowy proces składania zamówienia został opisany na stronie www.thekids.pl w zakładce FAQ.

7. Sklep internetowy potwierdza klientowi złożenie zamówienia poprzez przesłanie informacji na podaną przez klienta w formularzu skrzynkę e-mail. W tym momencie dochodzi o zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez klienta towarów.

8. Sklep internetowy każdorazowo informuje klienta o zmianie statusu zamówienia od momentu przyjęcia zamówienia poprzez otrzymanie płatności przez sklep internetowy aż po wysyłkę skompletowanego zamówienia klienta.

9. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez klienta są niepełne lub uniemożliwiają realizację zamówienia. W takim przypadku sklep internetowy niezwłocznie skontaktuje się z klientem w celu podania przyczyny odmowy realizacji zamówienia.

10. Towary oferowane przez sklep internetowy www.thekids.pl są aktualnie dostępne, jednak może się zdarzyć, że w momencie jednoczesnego złożenia zamówienia na dany towar przez kilku klientów, towar ten będzie niedostępny. W powyższej sytuacji sklep internetowy niezwłocznie skontaktuje się z klientem w celu korekty zamówienia. W razie uprzedniego dokonania płatności przez klienta za towar niedostępny, wymagana kwota zostanie niezwłocznie zwrócona na konto bankowe podane przez klienta.

3. Warunki płatności

1. Wszystkie ceny towarów dostępnych na stronie internetowej www.thekids.pl są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy oraz innych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. Klient może zapłacić za zamówienie przy pomocy:

 • przelewu bankowego za pośrednictwem banku na rachunek bankowy sklepu internetowego
 • przelewu bankowego za pośrednictwem Poczty Polskiej na rachunek bankowy sklepu internetowego
 • przelewu bankowego za pośrednictwem systemu płatności Tpay.com, który jest obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań
 • gotówką w momencie dostarczenia zamówienia przez pracownika dostawcy lub w Paczkomacie
 • gotówką w momencie odbioru zamówienia w siedzibie DivertPoland

3. Klient każdorazowo jest informowany o terminie dokonania płatności za złożone zamówienie. W przypadku niewywiązania się klienta z terminu zapłaty, sklep internetowy wyznaczy dodatkowy termin płatności. W momencie nieotrzymania dodatkowego terminu płatności przez klienta, sklep internetowy poinformuje klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz anulowaniu zamówienia na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

4. Dostawa

1. Zamówienia są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej korzystając z usług dostawców: Poczta Polska, InPost Paczkomaty oraz kuriera.

2. Czas dostawy oraz koszty dostawy zostały umieszczone na stornie www.thekids.pl w zakładce „Cennik wysyłek i czas dostawy”.

3. Koszty dostawy są podane w cenach brutto.

4. Koszty dostawy jednego zamówienia są stałe bez względu na ilość kupionych towarów. Koszty dostawy są różne ze względu na wybraną formę płatności oraz dostawcę:

 • dostawa za pośrednictwem InPost Paczkomat (płatność z góry): 10 zł
 • dostawa za pośrednictwem InPost Paczkomat (płatność przy odbiorze): 20 zł
 • dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (płatność z góry): 12 zł
 • dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (płatność przy odbiorze): 22 zł
 • dostawa za pośrednictwem kuriera K-EX (płatność z góry): 15 zł
 • dostawa za pośrednictwem kuriera K-EX (płatność z przy odbiorze): 25 zł

5. Zamówienie jest dostarczane do wybranego przez Klienta dostawcy w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania płatności lub od momentu złożenia zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze lub odbiorze osobistym).

6. Zamówienie jest dostarczane na adres dostawy wskazany w formularzu w momencie składania zamówienia.

7. W dniu przyjęcia przez dostawcę zamówienia do dostarczenia klient jest informowany o zaistniałej sytuacji.

8. Sklep internetowy na życzenie klienta dołącza do zamówienia paragon lub fakturę VAT.

9. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia opakowania zamówienia, klient jest zobowiązany w obecności pracownika dostawcy spisania stosownego protokołu.

10. W przypadku braku skutecznego dostarczenia zamówienia przez dostawcę oraz odesłania przesyłki na adres sklepu internetowego, sklep internetowy skontaktuje się z klientem w celu ustalenia kolejnego terminu oraz kosztów dostawy.

5. Rękojmia

1. Zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego DivertPoland odpowiada wobec klienta jako konsumenta, jeśli towar posiada wadę fizyczną bądź prawną.

2. Jeśli towar posiada wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru lub chęci odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że DivertPoland niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni towar na wolny od wad, bądź dokona naprawy wady. Klient może również żądać naprawy towaru bądź wymiary na towar wolny od wad. DivertPolad może odmówić zadośćuczynienia żądania klientowi, jeśli wymiana towaru lub naprawa wymagałaby nadmiernych kosztów. Koszty dostawy i naprawy ponosi DivertPoland.

3. Klient korzystający z rękojmi zobowiązany jest dostarczyć towar z wadą do siedziby DivertPoland.

6. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje związane z towarem będącym przedmiotem zamówienia bądź realizacją umowy klient może kierować na adres siedziby DivertPoland lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. W reklamacji klient powinien zawrzeć informacje dotyczące zgłaszanego problemu, dane osobowe oraz roszczenia wobec DivertPoland. Klient może skorzystać z formularza reklamacji dostępnego do pobrania TUTAJ.

3. DivertPoland zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji przez klienta.

7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie towarów zamówionych przez klienta na stronie www.thekids.pl.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 7.1 wystarczy wysłać oświadczenie odstąpienia od umowy na adres siedziby DivertPoland bądź adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego do pobrania TUTAJ.

3. Klient ma obowiązek zwrócić na adres siedziby DivertPoland towar w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy. Jeśli klient wybierze sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez DivertPolad, DivertPoland nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta podczas odesłania towaru.

4. DivertPoland zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy przez klienta, zwrócić mu wszystkie dokonane płatności, również koszty dostarczenia zamówienia do klienta na nr konta wskazany w oświadczeniu odstąpienia od umowy sprzedaży. DivertPoland może wstrzymać się ze zwrotem wyżej wymienionych płatności do momentu otrzymania towaru lub towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy.

8. Ochrona danych osobowych oraz pliki cookies

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych (w szczególności imię, nazwisko, nr telefonu oraz pełny adres) w momencie składania zamówienia. Dane te mogą być przekazane firmie dostarczającej zamówienie lub firmie Tpay.com tylko i wyłącznie w celu zapewnienia realizacji zamówienia.

2. Dane Osobowe klienta mogą być udostępnione organom władzy publicznej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3. Klient w każdej chwili może zażądać usunięcia jego Danych Osobowych. W tym celu należy się skontaktować z DivertPoland. Jeśli klient nie uregulował wszystkich należności wobec DivertPoland, DivertPoland może odmówić usunięcia Danych Osobowych Klienta.

4. Klient, który udostępni swoje Dane Osobowe ma prawo do ich wglądu oraz poprawiania.

5. Więcej informacji o przechowywaniu oraz postępowaniu z Danymi Osobowymi oraz cookies można znaleźć na stronie www.thekids.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

9. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy klientem na DivertPoland. DivertPoland ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży.

2. Klient może skorzystać z alternatywnych pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR).

3. Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie w przypadku jego powstania na gruncie Umowy sprzedaży.

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. DivertPoland ma prawo do zmiany obowiązującego regulaminu. Klient zostanie poinformowany na 7 dni przez wejściem w życie zmienionej wersji regulaminu. Ze względu na zmianę regulaminu klient ma prawo odstąpić od umowy jeśli nie akceptuje nowej wersji regulaminu. O fakcie odstąpienia od umowy klient powinien niezwłocznie poinformować DivertPoland.

6. Regulamin wchodzi w życie 20.11.2015 r.